ТУРИСТИЧЕСКА СТАТИСТИКА

София се отличава с голяма концентрация на обекти за целогодишен отдих, бизнес и развлечение, както и с богато разнообразие от природни и антропогенни ресурси, способстващи за утвърждаването й като самостоятелна туристическа дестинация с голяма перспектива за развитие.

София разполага с модерна и реновирана леглова база. В районите от централната градска част – Средец, Възраждане, Оборище, Триадица – са разположени 58% от туристическите обекти на града. На територията на район Витоша се намират 21% от тях, а другите 21% са разпределени равномерно в останалите райони, с изключение на по-отдалечените от центъра на града Илинден и Връбница, в които липсва настанителна база.

Към месец декември 2008 г. на територията на Столична община, са разположени около 265 туристически обекта – средства за подслон (СП) и места за настаняване (МН) с общо около 8 500 стаи, с приблизителен капацитет 14 200 легла.

Капацитет

Нощувки

Други