АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ

АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ПОСЕЩАЕМОСТТА НА КИЦ СОФИЯ

КОНЦЕПЦИИ ЗА АНКЕТНИ ПРОУЧВАНИЯ 2012