Обявления на ОЕКК

Прекратяване на определена категория:

Входящ № Дата на вх.№ Основание Наименование, адрес на обекта ЕИК обявяване
дата на публикуване преглед на решение

8787

29.04.2015

Неизпълнение на задълженията по чл.116, ал.3 от ЗТ

Семеен хотел„Одаджийски”-ул.”Ваклинец” № 20 121116920 28.07.2016

виж заповед

10032 21.02.2011 По заявление на лицето, извършващо дейност в обекта Бюфет на ул.”Сердика” № 5 200598165 28.07.2016

виж заповед

12725 23.04.2015 Неполучена катег.символика в тримесечен срок от издаването й Ресторант на ул.”Околовръстен път”№ 214, пом.№ 1.43, ниво + 0,00 203070963 28.07.2016

виж заповед

12862 23.06.2015 Неполучена катег.символика в тримесечен срок от издаването й Кафе-аперитив в с.Мрамор, ул.”В.Левски” с/у бензиностанцията 203499343 28.07.2016

виж заповед

13048 29.09.2015 По искане на заявителя с приложено издадено врменно удостоверение за открита процедура по категоризиране Стаи за гости на ул.”Проф.Иван Странски” № 9, ет.1, ап.2 201580798 28.07.2016

виж заповед

13485 25.02.2016 По искане на заявителя и приложено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране Бирария „Смъглърс Дайнър” на ул.”Христо Белчев” № 29Б 202975444 28.07.2016

виж заповед

 

Прекратяване на определена категория:

Входящ № Дата на вх.№ Основание Наименование, адрес на обекта ЕИК обявяване
дата на публикуване преглед на решение
12380 16.10.2014 Неполучена катег.символика в тримесечен срок от издаването й „ресторант „Без думи” на бул.”Сливница” № 88 202900840 13.05.2016 виж заповед
12651 25.03.2015 Неполучена катег.символика в тримесечен срок от ицздаването й Арт Китчън” на бул.”Янко Сакъзов”№ 20 831361298 13.05.2016

виж заповед

12437 11.11.2014 Неполучена катег.символика в тримесечен срок от ицздаването й ул.”Софроний Врачански” № 13 203260877 13.05.2016

виж заповед

12495 18.12.2014 Неполучена катег.символика в тримесечен сок от ицздаването й Ул.”Боянски възход” № 59 202380399 13.05.2016

виж заповед

12559 30.01.2015 Неполучена катег.символика в тримесечен сок от ицздаването й жк Х.Димитър, бл.54, вх.Б, партер 203058249 13.05.2016

виж заповед

12669 31.03.2015 Неполучена катег.символика в тримесечен сок от ицздаването й Кафе-аперитив „Елита” на ул.”Хъшове” срещу бл.65 200745220 13.05.2016

виж заповед

 

Отказ от определяне на вид и категория на туристически обекти

Входящ № Дата на вх.№ Основание Наименование, адрес на обекта ЕИК обявяване
дата на публикуване преглед на решение
12946 21.07.2015

Неотстранени непълноти-нередставен д-т за въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХР

Бистро „Бон бон” на ул.”Св.св.Кирил и Методий” № 46 203337277
21.04.2016

виж заповед

13207 27.11.2015 Неотстранени нередовности-нередставен д-т за въвеждане на обекта в експлоатация за ЗХР Ресторант „Дамаскино” на бул. К.Величков, бл.203, партер 203111844 21.04.2016

виж заповед

13255 10.12.2015 Не са изпълнени миним.задължителни изисквания за вид и категория на тур.обект Ресторант „Сребърна” на ул.”Сребърна” № 21 831206416 21.04.2016

виж заповед

 

Прекратяване на определена категория:

Входящ № Дата на вх.№ Основание Наименование, адрес на обекта ЕИК обявяване
дата на публикуване преглед на решение
12786 25.05.2015

Неизпълнение на задълженита по чл.116, ал.3 от ЗТ

Бунгала „Иструм парк” в с.Долни Пасарел, м.Ушите 131339149
30.12.2015

виж заповед

 

Констатирани непълноти и/или нередовности на предоставените документи

Входящ № Дата на вх.№ Основание Наименование, адрес на обекта ЕИК обявяване
дата на публикуване преглед на решение

13223

03.12.2015

УВЕ за ЗХР

Кафене в Метростанция „Летище София”

175237231

08.04.2016

виж писмо

13307 05.01.2016 УВЕ, диплома,изрично пълномощно в оригтинал,д-р за учредено право на строеж на „Ростемо-Про”ЕООД ресторант с китайска кухня на бул.”Възкресение” до бл.132А 203639763 08.04.2016

виж писмо

13267 12.12.2015 Актуален д-р за наем, диплома,изрично пълномощно в оригинал Бирария „Ханев” на бул.”Черни връх” № 39 ул.”Люботрън” № 19 121690655 08.04.2016

виж писмо