ТЕЧАЩ ТЕКСТ

Подаването на справки-декларации на хартиен носител в сградата на ОП „Туризъм” се преустановява, считано от 01.01.2014 г.


 

От началото на 2015 г. вече е възможно подаване по електронен път (онлайн) на заявления за категоризиране на туристически обекти на територията на Столична община на адрес www.usl.sofia.bg