ПРИЯТЕЛИ НА СОФИЯ

НишТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НИШ - протокол за сътрудничество за популяризиране на двата града като привлекателни туристически дестинации чрез обмяна на добри практики и провеждане на съвместни мероприятия от взаимен интерес в сферата на туризма.

БелградТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЕЛГРАД - протокол за сътрудничество при организиране на съвместни прояви за популяризиране на двете столици като атрактивни туристически дестинации, обмен на информация за мероприятия и проекти в областта на туризма, както и обмен на рекламно-информационни материали.

БакуТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА ГРАД БАКУ - протокол за сътрудничество за популяризиране на двете столици като туристически дестинации.

МоскваПРАВИТЕЛСТВОТО НА МОСКВА - протокол за сътрудничество за развитието на взаимните традиционни икономически и научно-технически връзки между двете страни.