КАРИЕРИ

Общинско предприятие „Туризъм” предлага възможност за професионално развитие и реализация. Ако се интересувате от работа при нас и искате да участвате в обявените конкурси, вижте наличните свободни позиции.

Ако желаете да кандидатствате за някоя от тях или да бъдете включени в списъка на кандидатите при бъдещи подбори за позиции, моля попълнете празните полета с информация за Вас и прикачете Вашето актуално CV на български език и снимка.

САМО КАНДИДАТИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПОКАНЕНИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЕСТ И СЪБЕСЕДВАНЕ.