Тук ще откриете полезна туристическа информация за град София и за дейността на ОП „Туризъм”. Можете да подадете заявление за категоризация на вашия туристически обект, да направите деловодна справка за процедурата по категоризация до датата, предложения и препоръки. Можете да разгледате нашата галерия и да представите ваши фотографии, да потърсите информацията , която Ви интересува. За професионалистите от туристическия бранш публикуваме рубриката „туризъм в цифри”, добри практики и календар на събитията в София.

Столична община чрез ОП ”Туризъм” участва в международно туристическото изложение „Borsa Mediterranea del Turismo ", 26-28 март 2015 г., Неапол, Италия

Столична община участва на международно туристическо изложение TTR 2015 в Букурещ, от 12 до 15 март 2015 г.

София се представя на 37-ото Международно туристическо изложение в Белград, 19 -22 февуари 2015 г.

Промяна в Наредба за изменемие и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци (туристическа такса)

Промяна в ставката за дължимия туристически данък през 2012г. Общинският съвет определя размера на дължимия туристически данък съгласно Наредба за определяне размера на местните данъци, изм. и доп. с решение №65 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г. в чл.58, ал. 1 и § 13 от преходните и заключителните разпоредби.